Senioruniversitetet i Førde

Senioruniversitetet arrangerer interessante foredrag i Førdehuset, onsdagar kl 11:00.

 

Program for vårsemesteret 2018

 

 

 10. januar

 Anne Kvellestad Klakegg 

(Turistguide i USA)

Utvandring til Amerika. Kvifor for dei og kvar slo dei seg ned.
14. februar

Oddmund Løkensgard Hoel

(Førsteamanuensis ved HVL)

 Soga om Sogn og Fjordane : Kvifor vart vi annleis?

14.mars

Kari Støfringsdal

( Hustellærar og lokalmatekspert)

Mat - tradisjon og trendar.
11.april Ylva Østby:
(Nevropsykolog ved UiO)

Hukommelse - hjernens tidsmaskin.

25. spril.

Einar Lunde

(Journalist, tidlegare utanlandskorrespondent)

Kina i Afrika – ei ny kolonimakt?

 

 

: :

 

: :

 

: