Senioruniversitetet i Førde

Senioruniversitetet arrangerer interessante foredrag i Førdehuset, onsdagar kl 11:00.

 

Program for hausten 2017:

 

13. september   Jan H.Landro                         Bernt Tunold. Kunsten og kunstnaren.
11. oktober Geir Vetti  

1) Restaurering av Skåri/kulturminne.

 2) Sherpaer  i Norge

8. november Sylfest Lomheim Språklege sjumilssteg 1814 - 2114.
6. desember Hans Jakob Reite Historia om Førde i endring.