Senioruniversitetet i Førde

Senioruniversitetet arrangerer interessante foredrag i Førdehuset, onsdagar kl 11:00.

 

Program for våren 2017:

 

10. januar  Rolf Sanne Gundersen:                                "Jobbskaping i ei ny tid”
8. februar tidlegare Sekretær I Nobelinstituttet Geir Lundestad: ”Fredens sekretær”
8. mars  Museumsdirektør Gunnhild Systad:  ”Kvinnedagen”
5. april Inge Eidsvåg: "Aldring og alderdom"
10. mai Politimeisteren i Vest politidistrikt:   ”Politiet si rolle i rettstaten”