Utstillingsmonteren

No er den på plass ved Førdehuset og du kan stille ut!

Sunnfjord Kunstlag og Førde kommune, kultur samarbeider om Utstillingsmonteren. Her kan alle med tilknyting til Sunnfjord stille ut - både amatørar og profesjonelle. Og det er gratis.

Ta kontakt med Kulturkontoret/ Resepsjonen i Førdehuset eller Sunnfjord Kunstlag.
Monteren er laga av Gintos Erle, etter teikning av Finn Magnus

 

Utstillarar:

26. mai - 21. juni            Roar Gulbrandsen

28. juni - 26. juli              Elsa Norun Håheim Nydal

26. juli  -   6. sept.           Renate Festervoll, foto

6. sept. -  4. okt.              Anita Søreide, maleri

4. okt.   -  1. nov.            Behnam Gharaei, maleri

1. nov.  -  29. nov.          Heidi Elisabeth Vahl

29.nov  -  24. jan             Anne Kari Faleide, Maleri

24. jan  -  28. feb.            Jorunn Anne Rørvik, Maleri

28. feb  -  04. apr.           Yeganeh Samimi, Maleri

04. apr. -  02. mai            Sienna og Emma Rolfsnes, Maleri

02. mai -  30. mai            Behnam Gharaei, maleri

30. mai -  25. juli             Arnstein Mygland

25. juli  -  5. sept.            Inghild Sleire

5. sept. -  7. okt.             Arvid Eikevik. Maleri

7. okt.  -   7. nov.            Marit Andersen

7. nov  -   5. des             Sigrid Grov, maleri

5. des  -   16. jan            Oddlaug Fonn Skaar

 

Les meir