Endring i barneavdeling

Vi ynskjer å endre enkelte ting i barneavdeling vår. Det vert ikkje nødvendigvis ei stor "omkalfatring", men mindre grep som kan gjere det lettare å finne fram i avdelinga eller gjere det kjekt å vere på besøk hos oss. Har du gode tips set vi pris på ei tilbakemelding på e-post: bibliotek@forde.kommune.no eller du kan legge eit forslag i postkassa vår som står på skranken i biblioteket. Frist 20. juli!