Spelemiddelseminar 2018

Tid Innhald Ansvarleg

 

1800-1810

 

Velkommen

Program for kvelden

 

Idrettsrådet

1810-1910

Spelemidlar/Søknadsprosedyrar

  • *Generell informasjon og prosedyrar
  • * Tips og råd frå kommunen
  • * Fristar

Førde Kommune  

 1910-1925 Pause  
1925-1935 Kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Førde Kommune
 1935-2025

Nytt søknadssystem

  • Gjennomgang av nytt søknadssystem
 Førde Kommune
2025-2030

Avslutning

Førde Kommune

 

  Idrett

Idrett

Inge Larsen

Fagleiar

5761 2763

Opningstider

Spelemidlar 2018

 

Til lag og foreiningar som har planer om å søkje spelemidlar 2018

Departementet har i år eit nytt elektronisk søknads-system for søknadar om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder søknadsordningane for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Frå og med 1. oktober kan det søkjast om tilskot til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksomheit.

 

Søknadsskjema finn de på www.idrettsanlegg.no.

 

Søknadsfrist for ein komplett og ny søknad inn til Førde Kommune er difor i år satt til 15.November.