Datoar der idrettshallen er stengt for trening på kveldstid

 

 

Oversikt over datoar der idrettshallen er stengt for trening på kveldstid (1500-2200) 

 

Torsdag 20. sept - Bilmesse. Heile idrettshallen

Fredag 21. sept - Bilmesse. Heile idrettshallen

Tysdag 02. Okt - Rigging Hjertebank. Heile Idrettshallen

Onsdag 03. Okt - Konsert, Hjertebank. Heile Idrettshallen

Fredag 26. Okt - Nattcup. Heile Idrettshallen

Onsdag 07.Nov - Rigging, Europacup Volleyball. Hall 1

Torsdag 08. Nov - Europacup Volleyball. Hall 1 og 2

Fredag 09. Nov - FørdeCup Fotball - Heile idrettshallen

Onsdag 28. Nov - Rigging Europacup volleyball, Hall 1

Torsdag 29. Nov - Europacup volleyball, Hall 1 og 2

Torsdag 17. Jan - Jobbmesse NAV. Heile idrettshallen

Onsdag 03. Apr - NM Bogeskyting. Heile idrettshallen

Torsdag 04. Apr - NM Bogeskyting. Heile idrettshallen

Fredag 05. Apr - NM Bogeskyting - Heile idrettshallen

Torsdag 16. Mai - Rigging 17. mai - Heile idrettshallen

 

 

 

 

 

  Idrett

Idrett

Inge Larsen

Fagleiar

5761 2763

Opningstider

Til lag og foreiningar som har planar om å søkje spelemidlar 2019

Det kan no søkjast om statlege spelemidlar til anlegg innan idrett, nærmiljø eller friluftsliv som turløypar.

Tiltak eller anlegg må være beskrive i gjeldande kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevingar.

Elektronisk søknadsskjema og informasjon finn ein på www.anleggsregisteret.no

 

Søknadsfrist for en komplett og ny søknad inn til Førde Kommune er satt til 1. November.

Tidlegare godkjende søknadar må fornyas innan 15. november.

 

Kontaktperson: Inge Larsen

E-post: inge.larsen@forde.kommune.no             Tlf: 915 56 326