05 - P - Deadpool.jpg

Deadpool 2

Smart ass is about to meet bad ass

Marvel sin rappkjefta leigesoldat er tilbake! Større, betre og til tider meir bukselaus enn nokon gong. Når ein supersoldat kjem på eit morderisk oppdrag, vert Deadpool tvinga til å\ tenkje på vennskap, familie og kva det eigentlig betyr å vere ein helt - samstundes som han må sparke mange bak. Fordi, til tider må ein sloss skittent for å nedkjempe all dritten.