Det Søte Liv (La Dolce Vita)

Sladderjournalist Marcello Rubini, har ambisjonar om vere ein seriøs skribent. Men i staden tener han til livets opphald ved å dekke celebritetar og sensasjonsstoff for tabloidpressa. Vi følgjer han i sju dagar og netter i Roma sitt dekadente overklassemiljø.

Det søte liv er Frederico Fellini sitt overveldande portrett av, og åtak på, vårt materialistiske samfunn sin narcissisme, sjølviscenesetting, meiningslause - og uendelege tomheit.
Vi trer inn i Roma sitt dekadente kafè- og sosietetsliv ein gong på 50-talet. Byens filmstjerner, intellektuelle, skandalepresse, millionærar, horer og aristokratar er med i ein satire over det moderne samfunn og "det søte liv".   

 

 

 

10 - P - Det søte liv.jpg
DATO TID TITTEL PRIS SAL SENSUR KATEGORI BILLETT
on 24 okt 11:00 Det Søte Liv (La Dolce Vita) 110 LISJESALEN 12 år Film Kjøp billett