10 - My Little Pony A.jpg

My Little Pony: The Movie

Mørke krefter truer Ponyville. Difor set Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy, og Rarity ut på ei uforgløymeleg reise, som tar dei med utanfor Equestria, kor dei møter både nye vener og spanande utfordringar, og kor dei gjennom sitt magiske venskap må redde Ponyville.