06 - Transformers B.jpg

Transformers: The Last Knight - 3D

Skal ei verd leve, må den andre døy. Kven vil overleve av menneska og Transformers?

I ei årrekkje har Transformes kjempa ein bitter kamp på Jorda mot fiendane sine, Decepticons. Men Transformers har vore til stades på kloden mykje lenger enn vi menneska har visst om. Optimus Prime har lagt ut på ei lang reise ut i rommet for å finne ut meir om opphavet sitt. Men utan han til å passe på, har det brote ut ein krig mellom menneska og Transformers - ein konflikt som kan føre til undergang for heile planeten. For å stoppe dette må Cade Yeager (Mark Wahlberg) alliere seg med Bumblebee og Isabela, ei ung, foreldrelaus jente, og spore opp dei som sit med nøkkelen til å redde Jorda før det er for seint.