Kino Førde

Fleire kinoar har måtte stenge ein periode. Ein konsekvens av det, og av koronaen generelt, er at fleire filmar vert flytta ut i tid - eller forsvinnn frå kinolerrettet. Sist var "Roald Dahls Heksene" flytta frå 1. juledag til slutten av januar.

 

Nye framsyningar vert lagt ut fortløpande.  Har du synspunkt eller ynskjer Husstandsframsyningar/Lukka framsyningar sender du ein epost til kino@sunnfjord.kommune.no