Kino Førde viser film

Kino Førde er godt i gang med filmframsyningar. Framsyningane vert lagt ut fortløpande med filmar frå den tida vi måtte stenge, og nye filmar. Har du synspunkt eller ynskjer Husstandsframsyningar sender du ein epost til kino@sunnfjord.kommune.no

Vi gler oss til å ta i mot deg! Men hugs at du sjølvsagt må vere frisk når du kjem! Er du sjuk eller har symptom på sjukdom, held du deg heime.

Vi oppmodar alle om å vaske hendene både når du kjem og etter ei framsyning.

- Det er fint om du kjøper billett via nettsidene våre eller brukar eBillett-appen. I Billettsystemet får du no tildelt plass, og seta ved sidan av deg vert automatisk sperra
- I Storsalen kan vi selgje opptil 200 billettar, i Lisjesalen noko færre.
- Du må registrere namn og kontaktinfo for å få gjennomføre kjøpet, og ved ein eventuell smittesituasjon kan opplysningane dine bli delt med smittevernmyndigheitene.
- Publikum skal sitte med minimum 1 meters mellomrom
- Personar frå same husstand har lov å sitje saman.
- Kinoverten kan hjelpe til med plasseringa i salen, og har mynde til å flytte på publikum for at 1 meters-grensa skal haldast.