Robot.jpg

Intelligente Robotar?

Intelligente robotar?
Robotar har vore med på å revolusjonere arbeidet i fabrikkane. Kan dei gjere det same også utanfor dei kontrollerte rammene i fabrikkane? Kva er status for bruk av robotar i heimen, i landbruket, og rundt menneske generelt? Kva betyr desse nye oppgåvene for behovet for intelligens i robotane? Og kva betyr det for korleis robotane er bygd opp?
Foredragshaldar er førsteamanuensis Martin Fodstad Stølen, institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, HVL
Arrangørar:
Senioruniversitetet i Førde og Høgskulen på Vestlandet