Utstillingsmonteren

No er den på plass ved Førdehuset og du kan stille ut!

Sunnfjord Kunstlag og Førde kommune, kultur samarbeider om Utstillingsmonteren. Her kan alle med tilknyting til Sunnfjord stille ut - både amatørar og profesjonelle. Og det er gratis.

Ta kontakt med Kulturkontoret/ Resepsjonen i Førdehuset eller Sunnfjord Kunstlag.
Monteren er laga av Gintos Erle, etter teikning av Finn Magnus

 

Utstillarar:

26. mai - 21. juni            Roar Gulbrandsen

28. juni - 26. juli              Elsa Norun Håheim Nydal

26. juli  -   6. sept.           

6. sept. -  4. okt.              Anita Søreide, maleri

4. okt.   -  1. nov.            Behnam Gharaei, maleri

1. nov.  -  29. nov.          Heidi Elisabeth Vahl

29.nov  -  24. jan             Anne Kari Faleide, Maleri

24. jan  -  28. feb.            Jorunn Anne Rørvik, Maleri

28. feb  -  04. apr.           Yeganeh Samimi, Maleri

04. apr. -  02. mai            Sienna og Emma Rolfsnes, Maleri

02. mai -  30. mai            Behnam Gharaei, maleri

30. mai -  25. juli             Arnstein Mygland

25. juli  -  5. sept.            Inghild Sleire

5. sept. -  7. okt.             Arvid Eikevik. Maleri

7. okt.  -   7. nov.            Marit Andersen

7. nov  -   5. des             Sigrid Grov, maleri

5. des  -   16. jan            Oddlaug Fonn Skaar

16. jan -   26. feb            Anne Leni Hunt, Maleri

26. feb -  09. apr            Sogn og Fj. Husflidslag

09. apr -  08. mai            Ivar Svensøy, Maleri

15. mai - 26. juni            Roar Gulbrandsen

26. juni -  28. aug           Svein Peder Strømmen

28. aug -  25. sept.         Behnam Gharaei, maleri

25. sept - 30. okt            Karoline Vejlskov Vie, maleri

30. okt  -  04. des           Metha I Lida, maleri

04. des. -  22. jan           Rannveig Gjerde, maleri

22. jan. -  26. feb            Marit Kapstad/Heidi Vahl, maleri

26. feb. -  13. mai          Anne Kari Faleide, maleri

13. mai -  10. juni.          Tui Sintorn, oljemaling

10. juni -  27. aug           Vestlandske husflidsrørsla, votteutstilling

27. aug -  28.okt             Svein Peder Strømmen

28. okt  -  15. des.          Klubb 13

15. des  -  17. feb           Leonard Subrescu

 

 

Les meir