Tysdag 28. mars kl.18 "Den skjulte valden"

I samarbeid med Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane inviterer vi til gratis spesialframsyning av Mona Hoel sin siste film «NATT» med fagsamtale i Storsalen etter filmframsyninga. 

Den skjulte volden :

  •    Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane v/ Lin H. Finjord; kva hjelp er å få for den som er valdsutsett i heimen.
  •    Kommuneoverlege Øystein Furnes; Omfang av vald og overgrep i den norske befolkningen.
  •    Krisesenteret v/ Anja Korneliussen; Om Krisesenteret sitt tilbod til kvinner og menn som er utsett for vald
  •     Advokat Lene Knapstad; Om retten til gratis bistandsadvokat i saker som gjeld overgrep
  •     Barnevernet; Om barn som utsatt eller som vitne til vold og barnevernet sitt arbeid inn i familiene
  •   Politiet v/ Linda Åmelfot, fagansvarlig Vold og So saker i Gde SF.

Det kan bli endringar i programmet.

Ta gjerne ut ein gratisbillett så veit vi litt om kor mange som kjem (det er ikkje plassbillett)

https://fordehuset.no/natt-dxm20220463/

Det vert òg sett opp ei vanleg kinoframsyning torsdag 30. mars kl. 18.30

"Natt" handlar om vald i nære relasjonar, og filmskaparen har hatt eit stort mål med denne filmen; at temaet blir snakka meir om.
Filmen er rørande og faktisk positiv, trass i sitt alvorlege tema.
I arbeidet med filmen har Mona J. Hoel jobba tett med blant anna politiet, rettsvesenet, og krisesenter for at filmen skal bli så realistisk som mogeleg.

Om filmen ; Legen Emma får beskjed om at ho berre har få månadar att å leve. Ho er åleinemor for to små born og må rydde opp i livet sitt før ho døyr, for å hindre at borna må bu hjå den valdelege eksmannen hennar…

Filmen hadde Noregspremiere i januar og fekk strålande kritikkar:
⭐⭐⭐⭐⭐- «Årets viktigste film» - Cinema.
⭐⭐⭐⭐⭐ - «En viktig og vakker film som kan redde liv” - Kinomagasinet.
⭐⭐⭐⭐⭐- «Klok, håpefull, vond og evig aktuell» - Dagsavisen.
⭐⭐⭐⭐⭐- «Imponerende! Briljerer på sitt mest poetiske» - Dagbladet.
⭐⭐⭐⭐⭐ - “Vakkert og ømt” - Bergens Tidende.

 

 

 

Publisert
21. mars 2023
Skrevet av
Torhild Vie