Digitalt nasjonalt lånekort

Har du ikkje nasjonalt lånekort frå før, kan du no skaffe deg eit digitalt nasjonalt lånekort ved å registrere deg på Nasjonalbiblioteket nb.bib.no
Tenesta krev at du identifiserer deg ved hjelp av ID-Porten (MinID, BankID, m.fl.). 
Som digital nasjonal lånar har du tilgang til nasjonale bibliotektenester som f.eks. Filmbib. 

 

For å få tilgang til tenester ved lokalt bibliotek må du kontakte biblioteket for å knytte deg opp.