Verdensbiblioteket

  1. Verdensbiblioteket.no kan ein strøyme e-bøker og e-lydbøker på språk som arabisk, persisk, somali, tigrinja og bosnisk/kroatisk/serbisk. Alle i Norge som opprettar brukar har gratis tilgang og kan strøyme uavgrensa på pc, nettbrett eller med mobil. Desse språka er valde fordi det er vanskeleg for folkebiblioteka å kjøpe dei inn. 

 

Du treng ei e-postadresse for å lage deg ein brukar og logge deg inn!

 

Verdensbiblioteket er eit samarbeid mellom nasjonalbiblioteka i Norge, Sverige og Danmark, støtta av Nordisk Ministerråd.