Videoarkiv - debatt på biblioteket

Eit bibliotek skal ha mange funksjonar og blant anna vere ein debattarena. Førde bibliotek har strøyma fleire av debattane "Reite i ringen" både no våren 2019 og i 2018. Har du lyst å sjå dei att?

Du finn dei i videoarkivet på facebooksida vår.

 

Vi planlegg å halde fram med debattar til hausten! Kom gjerne med innspel til tema eller delta i ordskifte!  

  

 Frå debatt om straumrekningar