01 - 1917_Instagram_Main_GG&Oscar.jpg

1917

Sjå Colin Firth og Benedict Cumberbatch i dette kritikarroste krigsdramaet. 

Medan krigen rasar på sitt mest intense blir to unge britiske soldatar, Schofield (George MacKay) og Blake (Dean-Charles Chapman), sendt ut på eit tilsynelatande umogeleg oppdrag; Å krysse fiendtleg territorium for å gje eit isolert kompani ein beskjed som, om han ikkje kjem fram, vil sende dei alle – inkludert Blake sin eigen bror – inn i den sikre død.

 

NRK, Filmpolitiet : https://p3.no/filmpolitiet/2020/01/1917/?fbclid=IwAR3X9sv8Dyv8Aad13aG2k9Lx-k7DxUg2r5_fj_CshGGFvpQHXBFa0OxvFok


 

}