02 - P - Alt det jeg er.jpg

Alt det jeg er

«ALT DET JEG ER» er filmen om Emilie; «Kva om du ikkje fekk snakke om det vondaste i livet ditt, men likevel fortalte alt.
Emilie er 18 år og ber på ein barndom prega av overgrep, frykt og tausheit. Ho ynskjer å ta eit oppgjer med den vonde barndomen, men møter ein vegg av stillheit. No er ho myndig og ynskjer å leve eit vanleg liv. Men der det mogeleg for henne å gå vidare i livet utan å bli sett og høyrt?
«ALT DET JEG ER viser for første gong konsekvensar av seksuelle overgrep frå barndomen sett berre gjennom augo til eit ungt menneske. Dette er historia om ei svært modig ung kvinne på veg til forsoning…

}