Amundsen

Dette er historia om den største polfararen gjennom tidene, men òg historia om ein fascinerande privatperson.
Om naudsynt laug han og sveik sine næraste for å oppnå det han ville. Som ein konsekvens lukkast han profesjonelt, men betalte ein høg pris som menneske. Roald Amundsen sin største støttespelar i meir enn tjue år var broren Leon, men han kom alltid i skuggen av Roald. Når Roald gjekk for langt var det broren som fekk rekninga. Likevel blei Leon nullet i Roald sin sjølvbiografi og døydde utan heider. I filmen om Roald vil òg Leon si historie bli fortalt og sett i kontekst.

 

 

 

02 - P - Amundsen.jpg
DATO TID TITTEL PRIS SAL SENSUR KATEGORI BILLETT
sø 24 feb 19:00 Amundsen 110 STORSALEN 12 år Film Kjøp billett
ty 26 feb 20:20 Amundsen 110 STORSALEN 12 år Film Kjøp billett
on 27 feb 20:20 Amundsen 110 STORSALEN 12 år Film Kjøp billett

Amundsen

sø 24 feb19:00110

Kjøp billett

Amundsen

ty 26 feb20:20110

Kjøp billett

Amundsen

on 27 feb20:20110

Kjøp billett