09 - P - Angel Has Fallen.jpg

Angel Has Fallen

Når ting endeleg har roa seg etter hendingane i London, blir Banning skulda for mordforsøk på den amerikanske presidenten. Falske bevis frå ein ukjent, men omfattande konspirasjon trugar Banning på flukt frå både hans eige byrå og FBI. Banning må gjere alt han kan, og bruke all si erfaring for å reinvaske seg sjølv og avsløre den mektige konspirasjonen som står bak det heile. 
Tidlegare har me sett agent Mike Banning i Olympus Has Fallen og London Has Fallen.