01 - P - Bumblebee.jpg

Bumblebee

Ein ny film i det spennande Transformers-universet.
Handlinga går føre seg på 80-talet, og følgjer førhistoria til Bumblebee. Charlie (Hailee Steinfeld) ynskjer seg ein bil til attenårsdagen, og kjem over ei gul boble på ein skraphaug i nærleiken. Når ho tek bilen med seg heim for å setje han i stand, oppdagar ho at det gøymer seg noko heilt anna bak karosseriet. Bumblebee har gøymt seg for forfølgjarane sine, men no er dei på sporet av han att...