07 - P - Crawl.jpg

Crawl

Når far til Haley sluttar å svare på meldingar, set Hayley seg i bilen og køyrer ned til Florida for å sjekke kva som har skjedd. Ein massiv orkan er i ferd med å treffe heimbyen, og Hayley har kort tid på seg til å finne han. Det syner seg at han har vorte sitjande fast under huset medan han arbeidde i kjellaren, og no er han fanga medan vatnet stig. Men det er ikkje det mest skremmande Haley møter der nede. Noko gøymer seg i vatnet. Noko som ikkje gjev opp før det har fortært alt på sin veg.

Gjer deg klar for ein berg-og-dal-bane av ein grøssande kinothrillar, som vil få deg til å sitje på kanten av setet til siste slutt.