Disco

På overflata verkar alt perfekt. 19 år gamle Mirjam er stedotter til den karismatiske pastoren i kyrkjelyden Friheten. Som regjerande verdsmeister i disco freestyle dans, og leiar av frikyrkja si ungdomsgruppe er ho kyrkja sin stoltheit. Men under VM kollapsar ho på dansegolvet, og nederlaget vekkjer spørsmål og uro i henne. Heime blir ho møtt med at ho må tru meir, tru betre. Mirjam prøver, men kroppen sviktar. På leiting etter svar på kvar problema kjem frå, og i frustrasjon over å ikkje bli sett, vert ho trekt mot ein strengare konservativ menigheit. I skjul reiser ho på sommarleiren deira….

}