04 - P - Drømmeparken.jpg

Drømmeparken - 2D norske stemmer

Ein magisk fornøyelsespark der alle draumar blir verkelege. 

June er ei kreativ, lita jente, som saman med mora har skapt ei heil fantasiverd kalla Drømmeparken. Når mora blir sjuk, oppdagar June at Drømmeparken faktisk eksisterer. Men den held på å forfalle, og det er berre June som kan redde den.

Morosam og flott animasjonsfilm for heile familien.

Nordens største pop-duo, Marcus & Martinus,er blant dei som gjev stemmer til karakterane i filmen.