04 - P -  Easter in art.jpg

Easter in art

Historia om Jesu død og oppstandelse har dominert vestleg kultur dei siste 2000 åra. Det er kanskje den største historiske hendinga, fortald av evangelistane, men også blant nokre av historia sine største kunstnarar.

Dokumentaren er filma i Jerusalem, USA og Europa.

}