07 - P2 - Hotel Artemis.jpg

Hotel Artemis

Futuristisk, actionfylt og morosam thriller med bl.a Sofia Boutella, Dave Bautista og Jodie Foster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I eit ustabilt og valdelag Los Angeles i nær framtid: "Hotel Artemis" er eit hemmeleg medlemskapsbasert sjukehus for kriminelle, tufta på tillit og ei handfull enkle reglar: Ingen tilgang med våpen. Ingen tilgang for politiet. Ingen kjæledyr eller droner er lov. Ikkje drep andre pasientar. Respekter dei tilsette. Visittid: Aldri.