02 - P - Legofilmen 2.jpg

Legofilmen 2 - 2D

Innbyggjarane står no ovanfor ein ny, stor trussel: LEGO DUPLO®-inntrengjarar frå verdsrommet som øydelegg alt raskare enn det kan bli bygd opp att. Kampen om å sigre over dei og på nytt skape harmoni med LEGO-universet vil ta Emmet, Lucy, Batman og venene deira til fjerne, uutforska stader, inkludert ein merkeleg galakse der alt er ein musikal. Ei reise som vil sette motet og kreativiteten deira på prøve, og som vil avsløre kor spesielle dei eigentleg er.