06 - B - The light of.jpg

Light of my life

The Light of My Life er ein post-apokalyptisk historie om eit born (Anna Pniowsky) og faren (Casey Affleck), som lever på vandring frå stad til stad langt vekk frå sivilisasjonen. Eit tiår har gått sidan ein pandemi nesten utrydda alle kvinner i verda, og alt har endra seg. Som far kjempar han ein innbitt kamp for å beskytte bornet sitt frå farene som trugar. Samstundes blir bandet mellom far og dotter stadig sett på prøve.

 

}