12 - P - Maya.jpg

Maya og hekseblomsten - norsk tale

Den tilsynelatande vanlege jenta Maya snublar over ein magisk blome, og døra til ei hemmeleg verd opnar seg. Ei verd full av hekser og trolldom.

Unge Maya følgjer etter ein mystisk katt inn i ein skog og oppdagar ein gamal sopelime og ein forunderleg blome. Den forbodne Hekseblomen som berre blømer ein gong kvart sjuande år. Blomen og sopelimen riv med seg Maja og tek henne med over skyene og langt vekk til universitetet Endor – eit magisk universitet leia av rektor Mummelbork og den brilliante Doktor Dee. Men Maya finn fort ut at alt ikkje er som det skal vere på det magiske universitetet.