08 - P - Mio.jpg

Mio – Eventyr i middelhavet

Den vesle foreldrelause seglarfuglen Mio er adoptert av eit måkepar, og slit med å bli akseptert i måkekolonien. Når han møter andre seglarar, finn han seg brått mellom to verd og må bestemme seg for kvar han eigentleg høyrer heime.

Mio - Eventyr i middelhavet er ein moderne fabel om korleis framande lever saman i eit priviligert samfunn. Korleis tek vi imot framande og menneske som er ulike oss sjølve i samfunnet vårt? Fordommar støttar gapet mellom fattige og rike, mellom lokalbusetnaden og framande.