03 - P - Our friend.jpg

Our Friend

Etter at eit par får ein livsendrande beskjed, får dei uventa støtte frå sin beste ven, som set sitt eige liv på vent og flyttar inn til dei. Det fører til ein mykje større og djupare innverknad enn nokon kunne førestille seg.