07 - Our Last Tango.jpg

Our Last Tango

Årets festivalfilm

Argentinske Marí­a Nieves og Juan Carlos Copes er det mest kjende paret i tangohistoria. Dei dansa lidenskapleg saman, elska og hata kvarandre i nesten 50 år, til dei brått skilte lag. Tilbake stod eit stort hol i tangomiløet...

Gjennom augo til den no 80 år gamle María ser vi no attende på alt dei to opplevde og delte.