01 - P - Selvportrett.jpg

Selvportrett

Filmen er eit portrett av ein kunstnar og eit portrett av ein dødeleg sjukdom. Lene Marie Fossen var dei siste åra kjent som fotograf i verdsklasse og råka av alvorleg anoreksi. Ho har hatt eit unikt prosjekt, nemleg å avkle sjukdomen, syne den fram i all si skrekk, eksponere skammen, konfrontere sjukdomen, og bryte sjukdomen sine regler for å overleve. Fotokunsten hennar er naken og ærleg.

Gjennom Lene Marie sine eigne bilete får vi ein unik tilgang til korleis det er å leve med sjukdomen. Lene Marie har alltid hatt ein indre glød som ho skapte ifrå, uansett motgang. Det siste året endra dette seg.

22. oktober 2019 døydde Lene Marie av anoreksi. Ho rakk å sjå filmen ferdig. Saman med foreldra bestemte ho at filmen skulle lanserast som planlagt. Det var viktig for Lene Marie at historia hennar kunne bety noko for andre.SELVPORTRETT er ein film om kunsten og overlevelse si kraft, men den reiser òg viktige spørsmål om kva slags behandling ein som lir av alvorleg anoreksi treng. Publikum får møte ei usedvanleg jente i ein rå og poetisk film.

}