Selvportrett

Filmen er eit portrett av ein kunstnar og eit portrett av ein dødeleg sjukdom. Lene Marie Fossen var dei siste åra kjent som fotograf i verdsklasse og råka av alvorleg anoreksi. Ho har hatt eit unikt prosjekt, nemleg å avkle sjukdomen, syne den fram i all si skrekk, eksponere skammen, konfrontere sjukdomen, og bryte sjukdomen sine regler for å overleve. Fotokunsten hennar er naken og ærleg.

Gjennom Lene Marie sine eigne bilete får vi ein unik tilgang til korleis det er å leve med sjukdomen. Lene Marie har alltid hatt ein indre glød som ho skapte ifrå, uansett motgang. Det siste året endra dette seg.

22. oktober 2019 døydde Lene Marie av anoreksi. Ho rakk å sjå filmen ferdig. Saman med foreldra bestemte ho at filmen skulle lanserast som planlagt. Det var viktig for Lene Marie at historia hennar kunne bety noko for andre.SELVPORTRETT er ein film om kunsten og overlevelse si kraft, men den reiser òg viktige spørsmål om kva slags behandling ein som lir av alvorleg anoreksi treng. Publikum får møte ei usedvanleg jente i ein rå og poetisk film.

01 - P - Selvportrett.jpg
DATO TID TITTEL PRIS SAL SENSUR KATEGORI BILLETT
sø 19 jan 18:15 Selvportrett 120 LISJESALEN 12 år Film Kjøp billett
ty 21 jan 16:15 Selvportrett 120 LISJESALEN 12 år Film Kjøp billett
ty 21 jan 20:45 Selvportrett 120 LISJESALEN 12 år Film Kjøp billett
to 23 jan 16:15 Selvportrett LISJESALEN 12 år Film Kjøp billett
sø 26 jan 17:00 Selvportrett 120 LISJESALEN 12 år Film Kjøp billett

Selvportrett

sø 19 jan18:15120

Kjøp billett

Selvportrett

ty 21 jan16:15120

Kjøp billett

Selvportrett

ty 21 jan20:45120

Kjøp billett

Selvportrett

to 23 jan16:15

Kjøp billett

Selvportrett

sø 26 jan17:00120

Kjøp billett