08 - Skjelvet A.jpg

Skjelvet

SKJELVET er oppfølgjaren til katastrofefilmen BØLGEN.
Denne gongen er det ikkje ei bygd på Vestlandet som er truga - det er hovudstaden vår!

I 1904 vart Oslo råka av eit jordskjelv med styrke 5,4 på Richters skala. Skjelvet førte til tydelege øydeleggingar. Men heldigvis, ingen menneskeliv gjekk tapt. Geologiske undersøkingar syner at faren for eit nytt og større jordskjelv kan vere reell. Nesten kvar veke blir det registrert rørsler i jorda i og rundt Oslo.
Kva vil skje dersom eit langt større jordskjelv treff hovudstaden?