10 - P - Smallfoot.jpg

Smallfoot

Ein Yeti er overtydd om at dei snodige skapningane med små føter eigentleg eksisterer.
Migo er ein Yeti som anar fred og ingen fare når eit fly plutseleg styrtar inn i fjellet, og han oppdagar noko han trudde ikkje eksisterte - eit menneske. No må han overbevise dei andre. Nyheitene om denne smallfoot'en vil gjere han kjent og gje han ein sjanse med jenta han drøymer om. Dette skapar også uro for det vesle beskjedne Yeti-samfunnet over kva som elles kan vere der ute i den store verda utanfor den snødekte landsbyen deira.