Smerte og ære

Når ein aldrande filmregissør gjer opp status over eit levd liv og vala han tok, innhentar fortida han.

Vi får bli med på den aldrande filmregissøren Salvador Mallo sitt tilbakeblikk: barndomen hans på 60-talet, då han emigrerte med foreldra til ein landsby i Valencia på jakt etter velstand, det første begjæret, den første veksande kjærleiken i Madrid på 80-talet, smerta av samlivsbrotet, mens kjærleiken framleis var levande og intens, å skrive som den einaste terapien for å gløyme det ugløymelege, den tidlege oppdaginga av kino og tomrommet, det uendelege tomrommet som gjer ein filmskapar ute av stand til å fortsetje å skape filmar. Denne historia fortel om skapingsprosessen, om vanskane med å skilje den frå sitt eige liv og om lidenskapen som gjev den meining og håp. Ved å minnast fortida, finn Salvador igjen eit akutt behov for å formidle den, og i det behovet finn han også frelsa si.

 

 

 

 

 

 

 

}