DATO TID TITTEL PRIS SAL SENSUR KATEGORI BILLETT
lau 18 des 17:00 Snødronningen 110 STORSALEN 6 år Film Kjøp billett

Snødronningen

lau 18 des17:00110

Kjøp billett

Snødronningen

Kulden kan fryse hjarte ditt, kjærleiken kan sette den fri!

Den kalde Snødronninga har ei ynskje om å endre verda og gjere den til ein kaldare stad. I denne nye verda skal klare reglar og fornuft erstatte kjensler og ufornuft. Med hjelp av nordavinden prøver Snødronninga å finne og øydelegge alle kunstnarar og arvingane deira. Ein spådom fortel om siste trusselen mot planane hennar – spegelmakar Vegard og ungane hans, dei har nemleg ein som ikkje berre reflekterer utsjånaden, men òg sjela til den som speglar seg.
Klarer Snødronninga å fange ungane er alt håp ute, då vil den evige vinter legge seg både i landskapet og i hjarta til folk

12 - Snødronningen ståande.png