12 - P - Spion i akson.jpg

Spion i aksjon

Verdas beste spion blir forvandla til ei due og han blir avhengig av den nerdete tech-offiseren sin for hjelp.

Superspionen Lance Sterling og forskaren Walter Beckett er totalt ulike. Lance er elegant, stilig og sjølvsikker. Walter er... ikkje det! Men det Walter manglar av sosiale ferdigheiter gjer han opp for ved å vere smart og oppfinnsam. Han skapar nemleg dei fantastiske dingsane som Lance brukar på dei episke oppdraga sine. Når Lance blir forvandla til ei due, må dei lære seg å jobbe saman på ein heilt ny måte. Greier dei ikkje det er heile verda i fare…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

}