06 - B - Ulvehunden1.jpg

Ulvehunden

Basert på Jack London si klassiske fortelling

Ulvehunden er ei eventyrleg fortelling som utforskar forholdet mellom menneske, natur og dyreriket. Sett til 1890 under gullrushet i Klondike møter vi Hvittann, ein ulvehund som opplever både det beste og verste av menneske.

Etter å ha blitt skada og reist ifrå etter ein hundekamp, får vi sjå livet hans frå han er ein liten kvelp i det fri saman med mor si, og reisa som etterkvart vil føre han til dei ulovlege hundekamp-arenaene i Fort Yukon. Medan han blir frisk frå skadane utviklar Hvittann eit vennskap med to menneske som behandlar han vennleg og med respekt respekt.