01 - P - Wonder woman.jpg

Wonder Woman 1984 (3D)

Kino Førde set opp ei framsyning i 3D sundag 28. februar  kl. 19.15 (same billettpris som i 2D)

Diana har trukke seg tilbake for å leve eit normalt liv med avgrensa bruk av superkreftene sine, men då ho får tilbod om midlar for å bli attforeina med sin sanne kjærleik, opnar det seg ei dør for øydelegging av verda…