Program for Kulturnatt 7. juni 2024

Under KULTURNATTA får du oppleve buskspell, blues og brannbjørnen Bjørnis - kunstverkstader,
kormusikk og korpsopptog -  film utandørs, felemusikk og folkeliv.

Over 300 aktive utøvarar er i sving på same tid, i Førde, i sommarkvelden og byr på
gratis opplevingar. Møt kl 22 for å synge allsong i parken!

Fleire arrangement går på same tid og du må velje kva du skal få med deg. 

Les programmet og velg ut di løype!

https://sunnfjord.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-friluftsliv/kulturskulen/kulturskule-for-alle/kulturnatt-i-forde/

 
Hjarteleg velkomen til kulturnatt i Førde 2024!
Publisert
15. mars 2024
Skrevet av