Opningstider Symjehallen

 Veke 31- 33

Mandag - stengt
Tysdag - fredag - kl. 16.00 - 20.00
Laurdag: kl. 12.00 - 16.00
Søndag: kl. 14.00 - 18.00

 

 ORDINÆRE OPNINGSTIDER FRÅ VEKE 34

Morgonbad i Førdehuset kvar måndag, onsdag og fredag kl 0700 - 0845.

Tysdag - Fredag

 

- Familiebading

18:00 - 20:00

- Voksenbading

20:00 - 21:00

Laurdag 

 

- Voksenbading

10:00 - 11:00

- Familiebading

11:00 - 16:00

Søndag

14:00 - 18:00


 Ved stor pågang i symjehallen kan det bli ventetid.

 

Overordna tiltak for å unngå smittespreiing

• Sjuke personar skal ikkje oppsøkje symjehallen, verken besøkjande eller tilsette
• God hygiene – følg FHI sine råd om hoste og håndhygiene
• Redusert kontakt mellom personar – hugs 1 meter avstand – alltid!!
Ditt ansvar som besøkjande
• Følg råd for smittevern
• Bruk handdesinfeksjon når du kjem og når du forlèt bygget, og vask hendene godt med såpe etter kvart toalettbesøk
• Sørg for å alltid ha 1 m avstand til andre (dette gjeld ikkje eigen familie)
• Følg an modning på skilt og informasjonsmateriell samt frå badevertane og generelle tiltak i symjehallen.
• Det blir forsterka reinhald i symjehallen med stort fokus på berøringspunkt og overflater
• Det blir avgrensa til 60 besøkjande i symjehallen til ein kvar tid
• På tidspunkt med stor pågang vil besøkstida bli redusert til 1t bading, inn og ut av garderobe kjem i tillegg
• Det er tilgjengeleg handsprit ved inngang/utgang og ved billettluka
• Det er merka i golvet ved billettluka, ved vannsklia og ved stupetårn for å sikre 1 m avstand
• Det blir regulert kor mange som kan vera i garderoben om gangen (maks 10 personar), og badevertane vil ha ei aktiv rolle i forhold til logistikk inn og ut av garderobane.
• Ein del av knaggane i garderobane er dekka til for å markere kva områder i symjehallen ein kan nytte.
• Pakk ned kle og personleg utstyr i pose, sekk eller bag som du har med deg på badinga.
• Det blir kun tillat med to personar i badstuene om gangen. Alle SKAL sitja på eige handkle i badstua og ein kan opphalda seg der i inntil 15 min om gangen
• Benker og skap i garderobane blir vaska regelmessig. I tillegg vil overflatedesinfeksjon stå tilgjengeleg i garderoben slik at alle kan tørka over sin plass på benk og i skap etter bruk. Bruk tørkepapir og kast i bosset etter bruk.
• Det blir ikkje mogleg å låne utstyr frå symjehallen. Masker, briller og mindre badeleiker kan takast med, men skal ikkje lånast vekk til andre (gjeld ikkje eigen familie)
• Kjøp og sal av billettar blir som normalt.
• Vi oppmodar om at alle nyttar kort for å betale.

Vi kan i oppstartsfasen ha 60 besøkjande inne i symjehallen til ei kvar tid. Antallet kan bli justert opp eller ned ut frå erfaringane vi gjer undervegs. Vi vil så godt vi kan oppdatere jamleg på nettsida vår om det er kø eller god plass. Vi oppfordrar også om å ringe oss på tlf 57 72 19 00 dersom ein er usikker på kapasiteten på det aktuelle tidspunktet.


Vi vil i samarbeid med dere gjere så godt vi kan for å spreia besøkjande mest mogleg i heile opningstida. Dersom maks antall besøkjande er nådd, vil vi sette fram eit synleg stengsel. Henvend deg i billettluka slik at du blir registrert i ventekø, og får komme inn når det er din tur. Vi ber om forståing for at det kan bli litt venting i periodar. Redusert badetid og oppfordring til dei besøkjande om å vera raske i garderobane er tiltak for å få god gjennomstrøyming av folk, og minst mogleg ventetid for alle.

 

Til slutt vil vi ønskje deg hjarteleg velkommen!! Vi gler oss til å sjå deg att, og med godt samarbeid og god kommunikasjon, har vi stor tru på at re-opninga skal gå fint!

 

Hugs at klor også er eit desinfiseringsmiddel :)

 

 

  Idrett

Idrett

Inge Larsen

Fagleiar

5761 2763

Opningstider

Prisar Symjehallen

Prisar: Vaksne

Kr 95,-

  Born (t.o.m 14 år) Kr 60,-
  Honnør/Student Kr 80,-
  Familie (4 bill. 2 V + 2 B) Kr 260,-
  10 Klipp Vaksne Kr 760,-
  10 Klipp Born

Kr 480,-

  20 Klipp Vaksne Kr 1.425,-
  20 Klipp Born Kr 900,-
  Sesongkort Vaksne 1/2 år Kr 1.250,-
                                     1 år Kr. 2.300,-
  Sesongkort Honnør/Student 1/2 år

Kr 940,-

                                                   1 år

Kr 1760,-

  Sesongkort Born 1/2 år Kr 770,-
                                 1 år Kr 1480

 

Morgonbad i Førdehuset

 

Morgonbad i Førdehuset kvar måndag, onsdag og fredag kl 0700 - 0815.

 

NB: Det er ikkje sal av billettar. De må ha årskort, klippekort eller ha kjøpt enkeltbillet på førehånd.

  

Velkomen