Symjehallen

 

 

Velkommen til bading i haustferien (veke 41) der symjehallen er open kavr dag 1000-1400 i tillegg til dei ordinære opetidene.

 

 

På grunn av stor pågang i symjehallen i helgane, endrar vi rutinae for billettkjøp slik at det er mogeleg å kjøpe billetter på nett i tillegg til resepsjonen, og det er lagt ut eit avgrensa tal billetter til kvar tidsbolk gjennom dagen.

Kvar tidsbolk varer 1,5 time og ein må opp av bassenget 15 min før tidsbolken er over, slik at ein har tid i garderoben. Alle skal ut av bassenget/garderobane før neste gruppe slepp inn.

Tidsbolkane er sett opp for å unngå kø, redusere smittepunkt og ha betre kontroll på tal besøkjande

Førebels gjeld det kun laurdag og sundag.

Ein kan kjøpe billetter til desse tidsbolkane:

 

Lørdag:
1000-1130 (opp av bassenget 1115)
1130-1300 (opp av bassenget 1245)
1300-1430 (opp av bassenget 1415)
1430-1600

 

Søndag
1400-1530 (opp av bassenget 1515)
1530-1700 (opp av bassenget 1645)
1700-1800

 

Kom gjerne 10 minutt før innslepp, då vert det mindre kø.

Billettane finn du under arrangement på nettsida.

 

HAUSTFERIEN (Veke 41):

Måndag til fredag har vi ope kl. 1000-1400 i tillegg til ordinære opninstider

 

 

ORDINÆRE OPNINGSTIDER 

Morgonbad i Førdehuset kvar måndag, onsdag og fredag kl 0700 - 0845.

Tysdag - Fredag

 

- Familiebading

18:00 - 20:00

- Voksenbading

20:00 - 21:00

Laurdag   

- Tidsbolk nr 1

10:00 - 11:30

- Tidsbolk nr 2

11:30 - 13:00

- Tiodsbolk nr 3

13:00 - 14:30

- Tidsbolk nr 4

1430 - 1600

Søndag

 

- TTidsbolk nr 1

14:00 - 15:30

- Tidsbolk nr 2 15:30 - 17:00
- Tidsbolk nr 3 17:00 - 18:00


 

Grunna koronatiltak vert det no mogeleg å kjøpe billettar på nett i tillegg til i resepsjonen. Det vert og lagt ut eit begrensa antall billettar til kvar tidsbolk gjennom dagen.

 

 

 

 

 

Les meir
  Idrett

Idrett

Inge Larsen

Fagleiar

5761 2763

Opningstider

Prisar Symjehallen

Prisar: Vaksne

Kr 95,-

  Born (t.o.m 14 år) Kr 60,-
  Honnør/Student Kr 80,-
  Familie (4 bill. 2 V + 2 B) Kr 260,-
  10 Klipp Vaksne Kr 760,-
  10 Klipp Born

Kr 480,-

  20 Klipp Vaksne Kr 1.425,-
  20 Klipp Born Kr 900,-
  Sesongkort Vaksne 1/2 år Kr 1.250,-
                                     1 år Kr. 2.300,-
  Sesongkort Honnør/Student 1/2 år

Kr 940,-

                                                   1 år

Kr 1760,-

  Sesongkort Born 1/2 år Kr 770,-
                                 1 år Kr 1480

 

Morgonbad i Førdehuset

 

Morgonbad i Førdehuset kvar måndag, onsdag og fredag kl 0700 - 0845.

 

NB: Det er ikkje sal av billettar. De må ha årskort, klippekort eller ha kjøpt enkeltbillet på førehånd.

  

Velkomen