Familielaurdag i Førdehuset

Vi inviterer til Familielaurdag i Førdehuset, laurdag 2.mars kl. 11 – 14.00. Vi lagar i stand ei mengd med aktivitetar for både store og små i heile huset, alt er gratis.
 
Datoar for Familielaurdag våren 2024 :
27. april

Program 

  1.  Bingo kl. 11.10 - kl. 12.00 - kl. 12.50 - kl. 13.30
  2.  Maling på staffeli – Atelier
  3. Teiknebord med fargelegging - Vrimlearial
  4. Tullerusk i hall 3 - Frileik med ball, Curling, Ikkje vere i gulvet løype, basketball -( her må du ha stempel for å komme inn.)
  5. Plante frø
  6. Spikke seljefløyte med Leiv Sølvberg
  7. Lag bilete med bomull
  8. Pil og bue med Førde bogeskyttarklubb

Med forbehald om endringar.

- Dei fleste aktivitetane er for born frå 3 år og oppover. Foreldre må sjølv vere med å hjelpe dei yngste.
 
OBS! det er avgrensa tal plassar. - vi deler ut billettar i resepsjonen så lenge det er plass på våre aktivitetar.
Vi deler ut til ein aktivitet om gongen. Når du er ferdig med ein aktivitet leverer du billetten tilbake og byttar til ny aktivitet.
(billettar vert ikkje lagt ut på nett i forkant)