Familielaurdag i Førdehuset

Vi inviterer til Familielaurdag i Førdehuset, laurdag 21.10 kl. 11 – 14.00. Vi lagar i stand ei mengd med aktivitetar for både store og små i heile huset, alt er gratis.
 
Datoar for Familielaurdag :
27. januar 2024
2. mars 2024

Program 

  1.  Bingo kl. 11.10 - kl. 12.00 - kl. 12.50 - kl. 13.30
  2.  Maling på staffeli – Atelier
  3.  Perling – Biblioteket
  4.  Curling – Hall 3
  5.  Ikkje vær borti gulvet løype – Hall 3 
  6.  Klarar du å kaste i holet? – Hall 3
  7.  Balleik – Hall 3
  8.  Rebus – Heile huset
  9. Teiknebord med fargelegging - Vrimlearial

Meir program kjem 

 
Med forbehald om endringar.
 
- Dei fleste aktivitetane er for born frå 3 år og oppover. Foreldre må sjølv vere med å hjelpe dei yngste.
 
OBS! det er avgrensa tal plassar. - vi deler ut billettar i resepsjonen så lenge det er plass på våre aktivitetar.
Vi deler ut til ein aktivitet om gongen. Når du er ferdig med ein aktivitet leverer du billetten tilbake og byttar til ny aktivitet.
(billettar vert ikkje lagt ut på nett i forkant)