Symjehallen

Ordinære Opetider

 

Tysdag - Fredag

Familiebading kl. 18:00 - 20:00 

Vaksenbading kl. 20:00 - 21:00 

Laurdag 

Familiebading kl. 10:00 - 16:00 

Søndag 

Familiebading kl. 12:00 - 16:00 

 

Dei som har årskort/sesongkort eller klippekort kan registrere seg på nett ved å velge "Sesongkort billett" eller "Klippekort billett". 

 

 

 

Morgonsymjing:

Måndag: 07:00 - 08:45

Onsdag: 07:00 - 08:45

Fredag: 07:00 - 08:45 

Det er ikkje sal av billettar om morgonen. De må ha sesongkort, klippekort eller ha kjøpt enkeltbillet på førehånd i resepsjonen eller på nettet. 

 

Reglar ved bruk av symjehallen

 

  • Fottøy skal ikkje brukast innanfor garderoben

 

  • Barn under 10 år og personar som ikkje er symjedyktige skal vere i følgje med vaksne som kan symje.

 

  • Barn i skulealder skal gå i garderobe for rett kjønn. Kontakt badevakt ved behov for alternativ tilrettelegging.

 

  • Dusj med såpevask utan badetøy før du går i symjebassenget.

 

  • Bruk berre badetøy. Bleieborn skal bruke badebleie.

 

  • Kamera skal ikkje nyttast.

 

  • Hårstrikk og/eller badehette er tilrådd.

 

  • Stuping frå kant i bassengets grunne halvdel er forbode.

 

  • Gå roleg i symjehallen.

 

Prisar

Kategori

 

Resepsjonen

Nett*

eBilllett tek eit formidlingsgebyr for kvar billett som blir kjøpt. Samla formidlingsgebyr blir rekna ut og inkludert i totalbeløpet.

Vaksne Kr 105,- Kr 95,- + omk
Born (Under 15 år) Kr 70,- Kr 60,- + omk
Honnør/Student Kr 85,- Kr 75,- + omk
Studentsamfunnet i Førde Kr 65,- kr 55,- + omk
Familie (4 bill. 2 V + 2 B) Kr 270,- kr 220,- + omk
Babysymjing (laurdagar 1000-1100)   Kr 90,- + omk
10 Klipp Vaksne Kr 835,- Kjøpast i resepsjonen på Førdehuset
10 Klipp Born

Kr 545,-

Kjøpast i resepsjonen på Førdehuset
20 Klipp Vaksne Kr 1.570,- Kjøpast i resepsjonen på Førdehuset
20 Klipp Born Kr 1.020,- Kjøpast i resepsjonen på Førdehuset
Sesongkort Vaksne 1/2 år Kr 1.620,- Kjøpast i respesjonen på Førdehuset
Sesongkort Vaksne 1 år Kr. 2.875,- Kjøpast i resepsjonen på Førdehuset
Sesongkort Honnør/Student 1/2 år, 

Kr 1.100,-

Kjøpast i resepsjonen på Førdehuset
Sesongkort Honnør/Student 1 år

Kr 2.035,-

Kjøpast i resepsjonen på Førdehuset
Sesongkort Born 1/2 år Kr 815,- Kjøpast i resepsjonen på Førdehuset
Sesongkort Born 1 år Kr 1.620,- Kjøpast i resepsjonen på Førdehuset