Symjehallen

Ordinære Opetider

Tysdag - Fredag

Familiebading kl. 18:00 - 20:00 

Vaksenbading kl. 20:00 - 21:00 

Laurdag 

Vaksenbading og babysymjing kl 10:00 - 11:00. 

Familiebading kl 11:00 - 16:00.

Billettar til babysymjing finn du under "vaksenbading" på laurdagane.

Søndag

Familiebading kl 12:00 - 16:00

Dei som har årskort/sesongkort eller klippekort kan registrere seg på nett ved å velge "Sesongkort billett" eller "Klippekort billett". 

 

Morgonsymjing:

Måndag: 07:00 - 08:45

Onsdag: 07:00 - 08:45

Fredag: 07:00 - 08:45 

Det er ikkje sal av billettar om morgonen. De må ha sesongkort, klippekort eller ha kjøpt enkeltbillet på førehånd i resepsjonen eller på nettet. 

 

Reglar ved bruk av symjehallen

 

  • Fottøy skal ikkje brukast innanfor garderoben

 

  • Barn under 10 år og personar som ikkje er symjedyktige skal vere i følgje med vaksne som kan symje.

 

  • Barn i skulealder skal gå i garderobe for rett kjønn. Kontakt badevakt ved behov for alternativ tilrettelegging.

 

  • Dusj med såpevask utan badetøy før du går i symjebassenget.

 

  • Bruk berre badetøy. Bleieborn skal bruke badebleie.

 

  • Kamera skal ikkje nyttast.

 

  • Hårstrikk og/eller badehette er tilrådd.

 

  • Stuping frå kant i bassengets grunne halvdel er forbode.

 

  • Gå roleg i symjehallen.

 

Prisar

Kategori

Resepsjonen

Nett
Vaksne

Kr 100,-

 

kr 90,- + omk

 

Born (Under 15 år) Kr 65,- Kr 55,- + omk
Honnør/Student Kr 85,- Kr 75,- + omk
Studentsamfunnet i Førde Kr 65,- kr 55,- + omk
Familie (4 bill. 2 V + 2 B) Kr 260,- kr 220,- + omk
Babysymjing (laurdagar 1000-1100)   Kr 90,- + omk
10 Klipp Vaksne Kr 800,-  
10 Klipp Born/Student

Kr 520,-

 
20 Klipp Vaksne Kr 1.500,-  
20 Klipp Born/Student Kr 975,-  
Sesongkort Vaksne 1/2 år Kr 1.550,-  
Sesongkort Vaksne 1 år Kr. 2.750,-  
Sesongkort Honnør/Student 1/2 år

Kr 1.200,-

 
Sesongkort Honnør/Student 1 år

Kr 1.950,-

 
Sesongkort Born 1/2 år Kr 780,-  
Sesongkort Born 1 år Kr 1.550